หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
การบริการทางด้านไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ มีใช้อย่างทั่วถึงเกือบทุกครัวเรือน การบริการทางด้านไฟฟ้าของเขตเทศบาลฯ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนการบริการ ภายในชุมชนมีไฟฟ้าให้แสงสว่างสาธารณะกระจายอยู่ทั่วไป ในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ จำนวน 521 จุด
ประชาชนในตำบลมีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึง โดยการให้บริการประปาดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค
 

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
 
โรงงานทำขนมปัง จำนวน 2 แห่ง
 
โรงงานผลิตภัณฑ์เซรามิค
 
เครื่องเบญจรงค์ จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น การทำอิฐ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทำวงกบ

อุตสาหกรรมบริการประเภทซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์
หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรศัพท์ คือ ที่ทำการโทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้านเรือนในพื้นที่เกือบครอบคลุม เว้นแต่ชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลนอกเขตบริการโทรศัพท์
การบริการไปรษณีย์โทรเลข หน่วยงานที่ให้บริการคือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนนางพิม ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ศูนย์ราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาทั้งสองแห่ง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3