หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 


นายอนุกูล ขำคง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา


-ว่าง-
รองปลัด ทต.โพธิ์พระยา
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวเนตรดาว คงสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : โทร 0629532255


นายวิชาญ เชิดชูสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล


นายเอกยุทธ ทรัพยากร
นิติกรปฎิบัติการ


นางอิฏฐวรรณ สุขพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดา แก้วบัวดี
เจ้าพนักงานทะเบียน


นายภิญโญ เชิดฉันท์
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายนพธัช ศรีสุวรรณ
นักการ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3