หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 


จ่าเอกดำรงค์ชัย อุ่นใจ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา


นางสาวอุษณา สุพรรณวิวัฒน์
รองปลัด ทต.โพธิ์พระยา
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวิชาญ เชิดชูสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล


นางอิฏฐวรรณ สุขพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดา แก้วบัวดี
เจ้าพนักงานทะเบียน


นายภิญโญ เชิดฉันท์
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายนพธัช ศรีสุวรรณ
นักการ


นางสีนวล ไล้ฉิม
พนักงานทำความสะอาด
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3