หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุกูล ขำคง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
โทร : โทร 0865645801


ว่าง

 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเนตรดาว คงสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0629532255


นางสาวไพลิน จันทรโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0658267924


นายโชคชัย แก้วดิลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0902234156


นายพิรวัช อ่ำสกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 0812976721


นายอนุกูล ขำคง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 0865645801


นายพิรวัช อ่ำสกุล
รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร 0812976721


นางขนิษฐา ปรีชาวิภาคผล
รักษาราชการผู้อำนวนการกองการศึกษา
โทร : โทร 0861704307