หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
ดั้งเดิมเป็นชุมชนชนบทแต่ปัจจุบันเริ่มมีสภาพเป็นชุมชนเมือง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและธุรกิจค้าขาย / บริการ มากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตชานเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากได้มีการย้ายศูนย์ราชการ มาตั้งอยู่ติดเขตเทศบาลฯ จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของเมืองเข้าในพื้นที่และมีโครงการปลูกสร้างบ้านจัดสรร ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์มากขึ้น
ปัจจุบันการให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พระยา โรคที่เป็นส่วนใหญ่ คือโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ คือไข้หวัด และท้องร่วง ส่วนใหญ่การรักษาพยาบาลจะเป็นลักษณะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัว มีร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 6 ร้าน และคลีนิค จำนวน 4 ร้าน
 

วัด จำนวน 2 แห่ง คือ วัดพร้าว และวัดวรจันทร์

ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง
 

โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง
  คือ โรงเรียนวัดพร้าว และโรงเรียนวัดวรจันทร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน จำนวน 1 แห่ง

ตู้สายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องดับเพลิงชนิดถังเคมีติดตั้งกระจายอยู่ทั่วไป

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
 
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ณ สถานที่สนามโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโพธิ์พระยา ในเช้าของวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 
งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในช่วง วันที่ 13 – 16 เมษายน ของทุกปี
 
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จัดประกวดกระทงและหนูน้อย นพมาศ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3