หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประประโยชน์ทับซ้อน [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศข้อบังคับเทศบาลฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3