หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรมพนักงานสว่นท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 15 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 15 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 15 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
หลักเกณฑ์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 125  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3