หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ราย ๖ เดือน(ตุลาคม๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการธุจริต ประจำปี2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 2 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3