หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห้งชาติ [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศกถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2) [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุุลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3