หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2