หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)