หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 [ 25 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 [ 25 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 80  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [ 14 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)