หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    9 มี.ค. 2562 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาณหรือข้อตกลงเป็นหนังสิือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)   4 มี.ค. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561   26 ก.พ. 2562 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพะิ์พระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2562 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ที่จำเป็น สำหรับโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ปี 2562 ()กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2562 66
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3