หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   15 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)   7 ก.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)   25 มิ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   25 มิ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง)   22 มิ.ย. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาดำเนินการประกวดราคาจ้าง โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา   20 มิ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ขอรับเอกสารดำเนินการประกวดราคาจ้าง โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา   20 มิ.ย. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 มิ.ย. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา   29 พ.ค. 2562 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53