หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 


 
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี(เรื่องแจ้งน้ำประปาไม่ไหล)  
 

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี จะดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ สถานีผลิตน้ำวังยาง ในวันอังคารที่๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา๒๑.๐๐ น. ถึง๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล วันและเวลาดังกล่าว พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาโปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2565 เวลา 15.47 น. โดย คุณ เจษฎา สมใจเพ็ง

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3