หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 


นางวรพรรณ สนธิเณร
ประธานสภา ทต.โพธิ์พระยา
 


-ว่าง-
รองประธานสภา ทต.โพธิ์พระยา


นางสาวอุษณา สุพรรณวิวัฒน์
เลขานุการสภา ทต.โพธิ์พระยา
 
 


นางนพวรรณ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา


ด.ต.สังเวียน จันทรโชติ
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา


นายสังวาลย์ สกุลพราหมณ์
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา


นายศึกษา ปานวิเชียร
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา


-ว่าง-
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา


นายมลชัย ชาวเมืองทอง
สมาชิกสภา ทต.โพธิ์พระยา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3