หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังยาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังยาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สระกระโจม   ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สระกระโจม   ซื้อวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.บ้านกร่าง   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 1 ก.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๕๒๘ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๓๕,๔๐๘.๙๖ บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 30 มิ.ย. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเทศบาล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.วังยาว   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละว้าวังควาย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.พิหารแดง   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมแผนท้องถิ่น การประชุมต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ งานพัสดุ แบบรายงานต่าง ๆ แผนงานสาธารณสุขฯ แผนการใช้จ่ายเงิน,งบประมาณ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.พิหารแดง   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมแผนท้องถิ่น การประชุมต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ งานพัสดุ แบบรายงานต่าง ๆ แผนงานสาธารณสุขฯ แผนการใช้จ่ายเงิน,งบประมาณ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 677
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3