หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน - ป.6 ของโรงเรียนวัดพร้าว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน - ป.6 ของโรงเรียนวัดวรจันทร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (หลังใหม่) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมกำจัดแมลงพาหนะนำโรค (โรคไข้เลือดออก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น (กระจกโค้ง) สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7