หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ๓ ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน - ป.๖ ของโรงเรียนวัดพร้าว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน - ป.๖ ของโรงเรียนวัดวรจันทร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันยาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสนาม (เต้นท์สนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19