หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงป้ายอักษรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาลป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น อุปกรณ์ตามโครงการจัดทำสารสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3