หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อทรายถม (สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน - ป.๖ ของโรงเรียนวัดวรจันทร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ๓ ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน -ป.๖ ของโรงเรียนวัดพร้าว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำคันกั้นน้ำหินคลุกป้องกันเหตุอุทกภัย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25