หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
 
  ตำบลโพธิ์พระยาเป็นตำบลเก่าแก่ มีต้นโพธิ์อยู่มาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแนวทางเดินทัพ ในสมัยอยุธยา มีแม่ทัพพวกท้าวพระยาหมื่น ได้เดินทางประพาสป่ามาจากอยุธยา และจะมาหยุดพักผ่อนอยู่ตามใต้ต้นโพธิ์ เมื่อมาพักค้างแรมและพักผ่อนสบายก็จะอยู่กันเป็นเวลานาน มีเจ้าพระยานาหมื่น บางท่านได้ครอบครัวอยู่ที่บ้านใต้ต้นโพธิ์นี้ จากต้นโพธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านโพธิ์พระยา” เนื่องจากมี ต้นโพธิ์มาก และเจ้าพระยามาพักแรมกันมากจึงเรียก “ตำบลโพธิ์พระยา” มาจนถึงปัจจุบัน
 
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา มีพื้นที่ 6.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,828 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,6 และ 7 ตำบลโพธิ์พระยา
ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลมดแดง และตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสนามชัย และตำบลพิหารแดง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง และหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์พระยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพิหารแดง และหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา  
 
จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,632 ครัวเรือน
จำนวนประชาทั้งหมด จำนวน 3,071 คน

เป็นชาย จำนวน 1,591 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81

เป็นหญิง จำนวน 1,480 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19
ความเฉลี่ยหนาแน่น 491 คน/ตารางกิโลเมตร
 

อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ทำนาและทำสวน

อาชีพรอง รับราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้างตามลำดับ
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลโพธิ์พระยา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 85 ลงวันที่ 8 กันยายน 2507 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามพระราช กิจจานุเบกษา ฉบับที่ กฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 97 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าว รองลงมาได้แก่ การทำสวนผลไม้ เช่น ทำสวนมะม่วง กล้วย มะละกอ เป็นต้น มีแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ไหลผ่านชุมชน โดยโอบล้อมพื้นที่ทำการชลประทานโพธิ์พระยา และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เดิมตัดผ่านชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ในแนวขนานไปกับแม่น้ำ
สภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่ทั่ว ๆไป ในเขตภาคกลาง คือได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่ พัดผ่านต่อเนื่องกันตลอดปี กล่าวคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่านในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดสภาพหนาวเย็นโดยทั่วไป จากนั้นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง เดือนพฤษภาคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนทำให้ มีฝนตกชุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคมและกันยายน
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3