หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 


นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร 0818433025
 


นายเริงศักดิ์ ลิ้มแก้วสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร 0866046770


นางธัญญรัตน์ ทองกั๊ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร 0819433360
 


นายธีรภัทร เอี่ยมอัมพรพงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0909628969


นายครรชิต เคนผาพงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร 0817578263
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3